Katedra Systemów Informatycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kraków 30-348, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, tel. (12) 664 56 67

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
UJ Katedra Systemów Informatycznych UJ jest samodzielną jednostką organizacyjną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Katedra prowadzi badania naukowe w następujących obszarach:
  • teoria języków formalnych i automatów,
  • modele analizy i rozpoznawania obrazów,
  • systemy informatyczne w zarządzaniu,
  • inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych,
  • systemy sztucznej inteligencji (w szczególności: systemy rozpoznawania obrazów, systemy ekspertowe czasu rzeczywistego, systemy CAD/CAM, systemy Business Intelligence),
  • teoria sztucznej inteligencji (w szczególności: modele w kognitywistyce, teorii umysłu oraz filozofii analitycznej),
  • zarządzanie projektami informatycznymi.

Dorobek naukowo-badawczy pracowników Katedry w wyżej wymienionych obszarach obejmuje:
  • 10 monografii naukowych (w tym: jedna wydana przez Springer, jedna wydana przez World Scientific, cztery wydane przez PWN, jedna przez WNT),
  • 200 recenzowanych artykułów naukowych (w tym: 64 artykuły na Liście Filadelfijskiej).
Prace naukowe pracowników Katedry były cytowane w literaturze światowej (zgodnie z Science Citation Index - SCI) ponad 4000 razy.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych na kierunku Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (EPI) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (wykłady i ćwiczenia: "Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy", "Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych", "Bazy danych" oraz seminaria magisterskie: "Informatyczne systemy zarządzania", "Inżynieria oprogramowania"). WZKS