Prof. dr hab. Mariusz Flasiński

Informacje podstawowe

picture Stopień i tytuł naukowy:
Profesor doktor habilitowany w zakresie informatyki

Stanowisko służbowe, pełnione funkcje:
Profesor zwyczajny w zakresie informatyki, Kierownik Katedry

Zatrudnienie:
Katedra Systemów Informatycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kontakt:
Telefon: (12) 664 56 67
E-mail: Mariusz.Flasinski@uj.edu.pl
Pokój: 3.220