logoUJ

Prof. dr hab. Mariusz Flasiński

Katedra Systemów Informatycznych

English version   Polska wersja


Informacje podstawowe

Charakterystyka naukowa

Spis publikacji

Cytowania

Przebieg pracy zawodowej
w nauce

Udział w organizacjach naukowych

Promotorstwo doktoratów

Udział w organizacji działalności naukowej

Recenzje

Monografie naukowe - podręczniki akademickie

Działalność ekspercka
e-mail:
Mariusz.Flasinski@uj.edu.pl


Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego